Förlängning  avtal med Bostadsbolaget

Idag har GE Bäst Services AB fått fortsatt förstroende att leverera servicetjänster till Bostadsbolaget.

Förlängningen är två år framåt och vi på GE Bäst Services AB känner en stor glädje att fortsätta utveckla och leverera våra tjänster till Bostadsbolaget.

Niklas Johansson

VD

GE Bäst Services AB