1 april startade GE-Bäst Services upp ny kund – Göteborgslokaler.
Uppdraget innefattar städning av centrumanläggningar, kontor, trapphus.
I uppdraget ingår det även golvvårdsuppdrag, fönsterputs, storstädningar, röjningar, flyttingar, samt saneringar och jour.
Ytan är ca 10 000 m²
Uppdraget löper på två år med option på förlängningar.