Ny kund

1 april startade GE-Bäst Services upp ny kund – Göteborgslokaler. Uppdraget innefattar städning av centrumanläggningar, kontor, trapphus. I uppdraget ingår det även golvvårdsuppdrag, fönsterputs, storstädningar, röjningar, flyttingar, samt saneringar och jour. Ytan är ca 10 000 m² Uppdraget löper på två år med option på förlängningar.