GE-Bäst Services AB tecknar avtal med Västra Götalandsregionen gällande fönsterputs.

Ge-Bäst Services har nu ett avtal som gäller från 1 januari 2015. Avtalet innebär att GE skall utföra fönsterputs på samtliga VGR objekt inom Göteborg. Några av objekten  innefattar Sahlgrenska Sjukhuset, Östra Sjukhuset, Mölndals Sjukhus och Frölunda Sjukhus. Avtalet är ett delmål om att bli den största aktören inom fönsterputs i Göteborg med omnejd. Frågor gällande avtalet besvaras av Niklas [...]