Ge Bäst Services AB har tecknat nytt avtal med Partille Kommun. Avtalet startar igång 1 juli

Ge Bäst Services kommer leverera lokalvård till flera objekt inom kommunen.

Exempel på objekt är kommunhus, bibliotek, kortidsboende, äldreboende mm.

Storstädning och golvvård kommer utföras en gång per år. Avtalet innebär att vi kommer nyanställa personal.

Niklas Johansson VD på GE Bäst Services AB […]