GE Bäst Services AB hjälper Kungälvs Kommun med städuppdrag

GE Bäst Services AB hjälper Kungälvs Kommun sedan en tid tillbaka med att städa Tunge Skola och Kode Skola.