1 april startade GE-Bäst Services upp ny kund Göteborgslokaler.

Uppdraget innefattar städning av centrumanläggningar, kontor, trapphus.

I uppdraget ingår det även golvvårdsuppdrag, fönsterputs, storstädningar, röjningar, flyttingar, samt saneringar och jour.

Ytan är ca 10 000 m²

Uppdraget löper på två år med option på förlängningar.