Niklas Johansson är ny VD på GE-bäst from 2014-04-18. Niklas har >20 år i servicebranschen och var tidigare

Regionchef för NCA Facility Services AB i Västra och södra Sverige.

Telefon 0707 38 60 80

niklas.johansson@geservices.se