Jourstädning som utförs utanför ordinarie arbetstider, kl. 17.00 – 06.00 på vardagar, samt helger och helgdagar. Uppdrag kan bestå av t ex sanering av trapphus, städning efter läckage och andra akuta uppdrag. Vi har krav på att uppdragstagaren är organiserad för jourarbete. All personal skall ha erforderlig utbildning för uppdraget.

Avrop sker oftast via Fastighetsjouren, men kan även ske direkt från vår personal på distrikten.