Vårt löpande arbete med kvalitet och miljö har nu resulterat i att vi är ISO-certifierade.

Det finns hundra skäl att välja en ISO-certifierad partner.

Vi arbetar hårt för att ge våra kunder högsta möjliga kvalitet. Och vi värnar om miljön och väljer medvetet miljövänliga alternativ så fort det är möjligt. Dessutom har vi ordnade processer för att både följa upp vårt kvalitets- och miljöarbete och för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kvittot på det här arbetet är de olika certifikat och kvalitetsstämplar vi förtjänat: Vi uppfyller arbetsmiljöverkets arbetsmiljökrav. Vi uppfyller Almega Serviceföretagens krav på att vara ett Auktoriserat Serviceföretag. Och vi innehar ISO-certifieringarna 9001 för kvalitetsledning och 14001 för miljöledning.

ISO 9001 - standard för kvalitetsledning.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 - standard för miljöledning.

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som kan integreras i den befintliga verksamheten.

Se vår ISO-certifiering här.

Vårt certifikat ISO 9001 och ISO 14001, utfärdat  2021-05-17, går att ladda ner som pdf här:

2628 GE Bäst Services AB ISO Certifikat