Vår kvalitetspolicy är ledstjärnan i vår serviceleverans och i vårt kvalitetsarbete.

Fokus på kvalitet

Vårt fokus är kontinuerliga och långvariga kundrelationer med mottot att vi kan specialanpassa våra lösningar utifrån Era behov och önskemål. ISO-certifieringen i kvalitetsledning som vi blev färdiga med under maj 2021 är ett tydligt kvitto på att kvalitet ligger i vårt företags fokus.

ISO 9001 - standard för kvalitetsledning

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Service­företag stärks hela branschen.