Vår miljöpolicy är ledstjärnan i vår serviceleverans och i vårt miljöarbete.

Miljöfokus

Vi arbetar ur fler aspekter med miljön i åtanke. Vi är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för vårt miljöarbete.

Våra fordon har så låg miljöbelastning som driftverksamheten kräver. Vi erbjuder elektroniska fakturor. Genom att städa med microfiberprodukter i kombination med vatten minskar vi kemikalieförbrukningen. Där så krävs kemikalier är alltid fokus på miljövänliga, ofta Svanen-märkta, produkter som är högkoncentrerade och snabbt nedbrytbara för att minimera vår miljöpåverkan.

ISO 14001 - standard för miljöledning

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Service­företag stärks hela branschen.