Nyheter

Nytt Avtal med Trafikkontoret Göteborg Stad Affischrivning

Uppdraget innefattar avlägsnande av affischer och andra föremål som anslagits på Göteborgs stads anslagstavlor, rivning på 48 platser inom Göteborg.
Uppdraget startar 2023-01-01 och självklart använder vi en av våra gasbilar till detta uppdraget