Förtroende- Trygghet- Effektivitet levererar vi alltid till dig som kund

Att du får en pålitlig leverantör med korta beslutsvägar, personlig service eller ett högt kvalitetstänkande? Av erfarenhet vet vi att alla dessa faktorer är lika viktiga i valet av städleverantör

Vårt kvalitet- och miljöarbete har nu resulterat i att vi är ISO-certifierade och auktoriserade!

Vi lägger ner hårt arbete för att leverera bästa möjliga kvalitet och vi värnar självklart om miljön och städar därför alltid med kemikalier som är snälla mot oss människor och vår miljö. Därför uppfyller vi ställda krav inom arbetsmiljön enligt arbetsmiljöverket. Vi innehar följande ISO-certifieringar: ISO 9001 – certifiering av kvalitetsledning och ISO 14001 – certifiering av miljöledning.

ISO 9001 - standard för kvalitetsledning

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 - standard för miljöledning

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Auktoriserade av Almega Serviceföretagen

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Service­företag stärks hela branschen.